Michal Rataj [CZ] “Cesta tam…”

2011. TONSPUR 43. 8-channel composition (electroacoustic music). 17.48min. Glas inspiration: Marek Trizuljak

Když jsem dostal objednávku na novou kompozici pro vídeňskou iniciativu Tonspur, bylo mi rychle jasné, že se asi poprvé budu pohybovat kdesi mezi strukturovanou kompozicí a zvukovou instalací, mezi lineární skladbou a hudbou, která nevyžaduje přímo souvislý poslech od začátku do konce.

Velkou inspirací nebyl jenom samotný prostor dvora před chrámem Panny Marie Sněžné, kam už témež dvacet let rád chodím a který je pro mne obdivuhodným místem ztišení uprostřed nádherného, přesto však úmorného a hlučného centra pražské metropole. Inspirací byla myšlenka mého přítele a kolegy, švýcarského zvukového umělce Andrese Bossharda, kterou v těchto měsících realizuje ve Vídeňském MuseumsQuartier pod názvem “Zvukové nebe” (Klanghimmel). Odrazem tohoto projektu je pro mne právě i nová zvuková instalace před chrámem Panny Marie Sněžné, v prostoru tohoto františkánského kláštera. V tomto myšlenkovém průsečíku se pro mne zrodila základní představa o nové skladbě – chtěl jsem zvuková oblaka, která jsou schopná nechat proniknout záblesky nebeského světla dolů k zemi. Chtěl jsem zvukovou plochu, která ve mne vyvolá pocit bezpečí a pohody na jedné straně, ale i resonanci blesku na straně druhé – takovou, která v pravý čas probudí z letargie. A také jsem chtěl slyšet sklo – takové, které se “rozezní” procházejícím světlem…

Skladba je zároveň ohlédnutím za mou rezidencí ve vídeňském MuseumsQuartier v roce 2004 (Andres Bosshard byl tehdy mým sousedem) a poděkováním za všechno to nové, co jsem se mohl naučit…

— Michal Rataj

Supported by Czech Centre Vienna.


Born in Písek, Czech Republic in 1975. Lives and works in Prague, Czech Republic. Composer, sound designer, radio producer, musicologist.


  english

  When I was given the commission, it was clear to me, that for the first time I would be flying somewhere between structured sound composition and sound installation, between a linear piece and something, which does not necessary request linear way of listening. In connection with the Andres Bosshard’s idea of “Sound Heaven / Klang Himmel” and particularly with having Tonspur activity now in Prague in the space of Franciscan monastery, fundamental attitude has been formed, which shaped later general atmosphere of this new composition: I wanted to have sound clouds, which are able to let variety amount of “heavenly light” coming through down to us. I wanted sound carpet, which would make me safe’n’sound on one hand and a thunder-bolt or stormy resonation which would awake me on the other. And I wanted glass to be the material which sonifies ligh to our body.

  Looking back to my residency in MQ in 2004 (as a neighbour of Andres Bosshard) the piece is also kind of tribute to what I could learn there…

  — Michal Rataj

  Leave your comment

  Required.

  Required. Not published.

  If you have one.