Tao G. Vrhovec Sambolec [SLO] “Artist at Sleep”

2011. Multichannel sound intervention. 300min.

To be played late at night (2am-7am)

Umetnik pri spanju je zvočna intervencija, ki raziskuje artikulacijo gole človeške prisotnisti skozi medij zvoka in naslavlja stanje spanja kot ustvarjalni moment v nasprotju s prepričanjem, da je ustvarjalnost lahko le rezultat zavestne dejavnosti.

Naslov dela Umetnik pri spanju je posvečen konceptualnemu delu Mladena Stilinovića Umetnik na delu (1978), ter filmu Sleep Andyja Warhola (1963).

Več mikrofonov, ki so bili postavljeni ob telo spečega umetnika, je v tihi spalnici ponoči posnelo dihanje, majhne premike telesa in občasne oddaljene zvoke mesta.

Posneti zvok se ponoči predvaja preko obsežne inštalacije zvočnikov Klanghimmel na Dunajskem trgu MuesumsQuartier, kar ustvarja slišno prisotnost ozvočenega in povečanega spečega telesa, kot da mirno leži na trgu.

Projekcija intimnih zvokov spečega umetnika preko palete zvočnikov na prostorni javni trg preoblikuje to, kar je bilo sprva nenamerno, v performativno dejanje.

Dvoumne napetosti, ki se pojavijo kot posledica te premestitve, vzpostavijo paradoksalni prostor, v katerem zvočna prisotnost spečega telesa postane obenem vseprisotna in tuja, performativna in ne, javna in intimna.

— Tao G. Vrhovec Sambolec

Supported by Panis Musical Engineering, Studio STEIM, DNK Amsterdam.

Born in Ljubljana , Slovenia in 1972. Lives and works in Amsterdam, The Netherlands and Ljubljana. Artist and musician.


english

”Artist at Sleep“ is a sound intervention exploring articulation of bare human presence through medium of sound and addresses the state of sleep as a creative moment in contrast to the idea that the creativity can only result from conscious activity. The title of the work ”Artist at Sleep“, pays direct tribute to Mladen Stilinović’s conceptual piece ”Artist at Work“ (1978), and Andy Warhol’s film ”Sleep“ (1963).

Installed closely to the artist’s sleeping body at night, several microphones were used to record the breathing and minute body movements in a silent bedroom, occasionally registering distant sounds of the city outside.

The resulting sound is being played through a large-scale speaker installation ”KLANGHIMMEL“ in Vienna’s MuseumsQuartier at night. The sonic presence of an amplified and enlarged sleeping body is created, lying quietly on the square.

The projection of the intimate sounds of the sleeping artist via an array of loudspeakers onto a vast public square transforms what was initially unintentional into a performative act.

The ambiguous tensions brought out through this displacement create a paradoxical space, where the sonic presence of the sleeping body becomes ubiquitous yet foreign, performative yet not, public and intimate, all in the same moment.

— Tao G. Vrhovec Sambolec

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.